Tüketici Hakem Heyeti Başvuru Koşulları ve Formu

ÇEKMEKÖY İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ

BANKALARLA İLGİLİ BAŞVURULAR

Bankalardan alınan kredilerin dosya masraflarının iadesi için yapılması gerekenler,

-Dosya masrafını gösterir dekont veya hesap dokümanıile kredi kullanan şahsın bireysel müracaatı yeterlidir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Durumu anlatan ve hakem heyetine hitaben yazılacak dilekçe

Lütfen Dilekçe Örneği için Tıklayın 01

2-Dosya masrafını gösterir dekont veya hesap dökümüne ait belge

3-Kimlik Fotokopisi

4-Yukarıda yazılı belgelerin (2 SURET OLACAK ŞEKİLDE) fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.

NOT : Eksik belge ve dökümanlarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

&

GARANTİLİ MALLARDA ŞİKAYET SEBEPLERİ:

Tüketiciye aldığı ürünün teslim edildiği tarihinden itibaren, ( belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla)bir yıl içerisinde en az dört veyaimalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenengaranti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

-Tamir için gereken azami sürenin aşılması,

-Yetkili servisin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının bildirilmesi durumunda,

Tüketici ürünün satın alındığı yerden,değişim ve ya para iadesi isteme hakkına sahiptir.

Bu durumu ürünün satın alındığı yer kabul etmez ise Tüketici Hakem Heyetine başvuruda bulunması gerekmektedir

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

1-Durumu anlatan ve hakem heyetine hitaben yazılacak dilekçe

Lütfen İhtarname Örneği için Tıklayınız (Firma müracaatı)(02)

Lütfen Dilekçe Örneği için Tıklayınız (Firma Başvurusu)(03)

2-Ürünün garanti belgesi

3-Ürünün satın alındığına dair fatura veya fiş

4-Ürünün yetkili servise götürüldüğüne dair servis fişleri

5-Yukarıda yazılı belgelerin (3 SURET OLACAK ŞEKİLDE) fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.

NOT : Eksik belge ve dökümanlarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURUNUN NEREYE YAPILACAĞI

-Ürün/hizmet bedeli her yıl başında belirlenen yetki limiti dahilinde ikamet adreslerinin olduğu İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına veya İl Hakem Heyeti Başkanlığına yapılacaktır.

SATIN ALINAN MAL VEYA HİZMET İLE ÖDENEN BEDEL ARASINDAKİ UYUŞMAZLIK VEYA TARAFLARIN BORÇLARINI YERİNE GETİRMEMESİ DURUMUNDA ALACAK- VERECEKLER BORÇLAR KANUNUN 96 VE 108. MADDESİNE GÖRE SAVCILIKLAR TARAFINDAN İŞLEM YAPILMASI GEREKMEKTEDİR.

NETİCE:Tüketici Kanuna göre Tüketici başvuruları,İlçe/İl Hakem Heyetine başvuruda bulunulan tarihten itibaren 6 ay içerisinde, başvuru yoğunluğuna göre 1 sene içinde sonuçlandırılır.

-Eğer ürününüzün bilirkişi görmesi gerekirse bilirkişiye gönderilir. Gelen rapora göre karar neticelenir.

-Verilen kararlar ürünün satın alındığı firmaya ve şikayetçiye posta yoluyla gönderilir

-Verilen karara,taraflar tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, Tüketici Mahkemesine itiraz edilebilirler.

NOT:Lütfen yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra başvurunuzu yapınız. Görevli memur ile sohbet ve tartışma yapmayınız.

&

GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN ÜRÜNLER İÇİN (elbise, ayakkabı, vs.):

- Alınan ürünün kusurlu veya özürlü olduğu takdirde30 gün içerisinde, ayıbı satıcıya yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

.Tüketici bu durumda bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme

.Malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi

.Ayıp oranında bedel indirimi

.Ücretsiz onarım isteme hakkına sahiptir.

Satıcı bu durumları yerine getirmez ise; Tüketici Hakem heyetine başvuruda bulunulabilir.

Ancak alınan ürünün tüketici tarafından satın alındıktan birkaç gün sonra beğenilmemesi durumunda satıcı firmaya gidip ürünün geri iadesini talep etmesi Tüketici Kanunu kapsamında bulunmamaktadır.

Satın alınan ürünün kusurlu ve özürlü olması gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN İSTENEN BELGELER

-Durumu anlatan ve Hakem Heyetine hitaben yazılacak dilekçe

Lütfen Dilekçe Örneği için Tıklayınız (Firma Başvurusu)(04)

-Ürünün satın alındığına dair fatura veya fiş

-Firmaya yazılı başvurulduğu kanıtlar belge (ihtarname vs.)

-Yukarıda yazılı belgeler 3 takım olacak şekilde fotokopileri ile başvurmaları gerekmektedir.

BAŞVURUNUN NEREYE YAPILACAĞI

-Ürün/hizmet bedeli her yıl başında belirlenen yetki limiti dahilinde ikamet adreslerinin olduğu İlçe Hakem Heyeti Başkanlığına yapılacaktır.

NETİCE:Tüketici kanuna göre Tüketici başvuruları,İlçe/İl Hakem Heyetine başvuruda bulunulan tarihten itibaren 6 ay içerisinde, başvuru yoğunluğuna göre 1 sene içinde sonuçlandırılır.

-Eğer ürününüzü bilirkişi görmesi gerekirse tarafınıza verilecek yazı ile bilirkişiye yönlendirilir. Gelen rapora göre karar neticelenir.

-Verilen kararlar hem tüketicinin adresine hem de ürünün satın alındığı firma adresine posta yoluyla gönderilir.

-Verilen karara, taraflara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Tüketici Mahkemesinde itiraz edilebilir.

NOT:Lütfen yukarıdaki bilgileri okuduktan sonra başvurunuzu yapınız. Görevli memur ile sohbet ve tartışma yapmayınız.

&

MESAFELİ SÖZLEŞME İLE YAPILAN SATIŞLARDA YAPILMASI GEREKENLER

(KAPIDAN SATIŞ, TV-RADYO KANALI İLE YAPILAN SATIŞLAR, İNTERNET VE TELEFON İLE YAPILAN SATIŞLAR)

-Mesafeli satışlarda Tüketici hiçbir sebep ve bahane göstermeden (14) gün içerisinde cayma hakkına sahiptir.

-Mesafeli satış yapıldığı tarihten itibaren 14 gün içeresinde satın alınan firmaya cayma ihtarnamesi posta yoluyla çekildikten sonra 20 gün içerisinde firma satılan malı teslim almak zorundadır.

-Çekilen cayma ihtarnamesinin örneğini ve posta taahhüt kartını mutlaka elinizde bulundurunuz ve firma satın alınan ürünü geri almaya geldiğinde bu cayma ihtarnamesini gösteriniz.

Lütfen Cayma İhtarnamesi Örneği için Tıklayınız(05)

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ

Karar süresi

MADDE 26 - (1) Hakem heyetine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülüp karara bağlanır. Yapılan başvuruların yoğun olması halinde karara bağlama süresi bir yıla kadar uzatılabilir.

Tüketici sorunları ile ilgili ayrıntılı bilgi alınabilinecek Adresler:

-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İnternet Sitesi:www.sanayi.gov.tr

-İstanbul Valiliği İnternet Sitesi:www.istanbul.gov.tr

Tüketici hattı: 175

BAŞVURU YERİ

Çekmeköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti Bürosu

Ekşioğlu Mahallesi Saray Caddesi No: 8 Çekmeköy / İstanbul