ÇEKMEKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARDI TABLOSU

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN

TAMAMLANMA

SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Asker Aylığı

1- Askerin Adına Nüfus Cüzdan Sureti

2- Askerlik Şubesinden Askere Alınış ve Askerlik Bitişni gösteren Sevk-Terhis Belgesi

3- 2 Adet Resim

15 GÜN

2

Maddi Yardım

1-Eşlere ait Kimlik Fotokopisi

2-Muhtarlıkdan Fakirlik Belgesi

3-Dilekçe

10 GÜN

3

Nikah İşlemleri

1-İkametgah Senedi
2-Sağlık Raporu
3-Nüfus Kayıt Örneği
4-5 Adet Resim

BAŞVURU ANINDA

4

Ölüm Belgesi

1-Ölen Kişinin Nüfus Cüzdanı
2-İlgili yakının Nüfus Cüzdanı

3 SAAT

5

Sağlık Raporu

1-Sağlık Raporu verilecek kişinin Nüfus Cüzdanı
2-1 Adet Resim

1 SAAT

6

Menşei Şahadetnamesi

Menşei belgesi verilecek kişi ve kuruluşlarının beyan listesi

1 SAAT

7

Aşılama

Aşı Karnesi

BAŞVURU ANINDA

8

Ambulans Hizmetleri

Hasta nakillerinde Hastalık Raporu

BAŞVURU ANINDA

9

İlaçlama

İlaçlama istenilen mekanın adres beyanı

3 GÜN

10

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununca Şartname Satışı

Şartname bedelinin yatırıldığına dair belge

AYNI GÜN İÇERİSİNDE

11

4737 Sayılı Kamu İhale Kanununca Sözleşmeye Davet

1-4737 Sayılı Kanunun 10. Maddesi a,b,c,d,e ve g bentlerinde sayılan belgeler
2-Sözleşme pulu tutarının ödendi makbuzu
3-Karar pulunun ödendiğine dair makbuz
4-Kesin teminat mektubu veya makbuzu
5-KİK katılım payı makbuzu

10 GÜN

12

Araç Talebi (Düğün,Organizasyon,Cenaze)

Dilekçe (Yazı İşleri Müdürlüğüne havaleli)

AYNI GÜN/
15 GÜN

13

Ayedaş Kazı Ruhsatı

1-Ayedaş Kazı Ruhsat Formu
2-Dilekçe

4 SAAT

14

İski Kazı Ruhsatı

1-İski Kazı Ruhsat Formu
2-Dilekçe

4 SAAT

15

Türk Telekom Kazı Ruhsatı

1-Türk Telekom Kazı Ruhsat Formu
2-Dilekçe

4 SAAT

16

Tretuvar Kabul Belgesi

1-Matbu Evrak
2-Fotoğraf

4 SAAT

17

Şikayet Dilekçesi

1-Tapu
2-Çap Röperli Kroki

1 GÜN

18

Kırmızı Kot Başvurusu

1-Dilekçe
2-Tapu
3-Çap Röperli Kroki
4-İmar Durumu
5-İnşaat İstikamet Rölevesi

3 GÜN

19

İş Deneyim-İş Bitirme Belgesi

1-Dilekçe
2-Matbu Form
3-Noterden onaylı sözleşme

1 GÜN

20

Proje Onay

1-Tapu
2-Çap Röperli Kroki
3-İmar Durumu
4-İnşaat İstikamet Rölevesi
5-Projeler

1 GÜN

21

Semt Pazarı Tezgah Belgesi

1-İkametgah
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Pazarcılar Odası Onay Belgesi
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-2 Adet Fotoğraf
6-Harç ve Ücretlerin Ödendiğini Gösterir Makbuz

3 GÜN

22

Hafriyat Toprağı ve İnşaat Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi

1-Yapı Ruhsatı
2-Taşıma İzin Belgesi
3-Ücretin Ödendiğine Dair Makbuz
4-Vergi Levhası

1 GÜN

23

Sosyal Yardımlar(Ekmek+Erzak)

1-Fakirlik Kağıdı
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Sağlık Raporu

5 GÜN

24

Okul Kıyafetleri

1-Fakirlik Kağıdı
2-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
3-Okul Belgeleri

1 GÜN

25

Meslek Kursları

İş-Kur, Halk Eğitim ve Çekmeköy Belediyesi aracılığı ile yapılan protokol gereği, İş-Kur,un açtığı kursun niteliğine göre evrak istenir.Alınan başvurular açılan meslek kursu varsa aynı gün gönderilir.

1 GÜN

26

Doğrudan Alımlar

Şirketler İçin;
1-Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi
2-İmza Sirküleri
3-Vergi Levhası Fotokopileri
4-Döneme ait Faaliyet Belgesi
Şahıslar İçin ;
1-Kimlik Fotokopisi
2-Faaliyet Belgesi
3-Vergi Levhası

10-15 GÜN

27

Emlak Beyanı

1-Tapu
2-Şahıslar için Kimlik Fotokopisi, şirketler için faaliyet belgesi ve imza sirküleri
3-İntikaller için Veraset İlamı Sureti
4-Bir Başka Şahsın Beyanını vermek için vekaletname sureti
5-Emlak vergisi ile ilgili muafiyetlerde emekli, hiçbir geliri olmayanlar, özürlü, gazi, vs. olduklarını belgeleyenlere ait kimlik suretinin fotokopisi

3-15 DAKİKA

28

Çevre Temizlik Beyanı

1-Çevre Temizlik Vergisi Bildirim Formu
2-Ev sahipleri için tapu ve kimlik fotokopisi
3-Kiracılar için kira kontratı
4-Vergi Levhası Fotokopisi
5-Bir başka şahsın beyanını vermek için vekaletname sureti

3-15 DAKİKA

29

İlan Reklam Vergisi

1-İlan Reklam Vergisi Bildirim Formu
2-İlk Beyanda ilan veya reklamın faturası
3-Motorlu taşıtlar için araç ruhsatının fotokopisi
4-Vergi Levhası Fotokopisi

3-15 DAKİKA

30

Eğlence Vergisi

1-Beyanname
2-Vergi Levhası Fotokopisi
3-Çalışma Ruhsat Fotokopisi

3-15 DAKİKA

31

Kesin ve Geçici Teminat Ödemeleri

1-Kimlik Fotokopisi
2-Şirketler için Vekaletname ve İmza Sirküleri
3-Kaşe

10-20 DAKİKA

32

Maddi Yardım ve Asker Aileleri Ödemeleri

1-Kimlik Fotokopisi

10-20 DAKİKA

33

Hakediş Ödemeleri

1-Vergi Dairesi ve SSK Borcu Yoktur yazısı
2-Banka Hesap Numarasını bildirir dilekçe

15-20 DAKİKA

34

Yapı Denetim Ödemeleri

1-İmza Sirküleri
2-Vekaletname (Firma Yetkilileri haricindeki kişilerden)
3-Banka Hesap Numarasını bildirir Dilekçe
4-Kimlik Fotokopisi

10-15 DAKİK

35

İmar Alacağı Ödemeleri (İpotek)

1-Kimlik Fotokopisi
2-Başkası adına yapılacak ödemelerde Vekaletname
3-Banka Hesap Numarasını bildirir Dilekçe

10-15 DAKİK

36

Sözlü (Şifai) İmar Durumu

1-Plan çıktısı alınacaksa 5 TL karşılığında

AYNI ANDA

37

Yazılı İmar Durumu

1-Resmi Kurumlardan, Mahkemelerden gelen yazılara cevaben

1-2 GÜN

38

Ada Revizyonlu İmar Durumu

1-Tapu Aslı veya noter tasdikli sureti ve 2'şer adet fotokopisi
2-Çap aslı veya noter tasdikli sureti ve 2'şer adet fotokopisi
3-Son 1 yıl içinde alınmış röperli kroki

1-5 GÜN

39

Resmi İmar Durumu

1-Tapu Aslı veya noter tasdikli sureti ve 2'şer adet fotokopisi
2-Çap aslı veya noter tasdikli sureti ve 2'şer adet fotokopisi
3-Son 1 yıl içinde alınmış röperli kroki

1-5 GÜN

40

Kot Kesit Belgesi İnşaat İstikamet Rölevesi

1-Tapu
2-Röperli Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3-Vekaletname
4-Muvafakatname (Hisseli yerler için)
5-İmar Durumu

2-3 GÜN

41

Bedelsiz Yola Terk İhdas

1-Tapu
2-Röperli Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3-Vekaletname
4-Muvafakatname (Hisseli yerler için)
5-İmar Durumu

2-3 GÜN

42

İfraz, Tevhid, Encümen Teklif Folyesi

1-Tapu
2-Röperli Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3-Vekaletname
4-Muvafakatname (Hisseli yerler için)
5-İmar Durumu

2-3 GÜN

43

Numarataj,Yeni Tapu Verilmesi

1-Dilekçe
2-Tapu
3-Tapu vb. belgeler

SALI GÜNLERİ
14:00-17:00 ARASI

44

Ada Revizyon Ölçümleri,Arazi Ölçümleri

AYNI GÜN

45

Kat İrtifakı

1-Dilekçe
2-Yapı Ruhsat Örneği (Temel üstü alınmış olacak)
3-Mimari proje örneği olacak ve yukarıdaki bağımsız bölüm listesi, mimari projeye içerisine boş yerler doldurularak eklenecek.(mimar kaşe)
4-Mimari projedeki ön, yan, arka görünüşlere mimari proje mükellefi tarafından bağımsız bölüm numaraları yazılacak
5-Mimari projedeki kat planlarına da bağımsız bölüm numaraları yazılacak

1 GÜN

46

Ruhsat Başvurusu(Avan Proje)

1-Dilekçe
2-Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
3-Röperli Kroki Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
4-Tapu aslı
5-İmar Durumu
6-İnşaat İstikamet Rölevesi
7-Kot Kesit
8-Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi (Noterden)
9-Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı
10-Muvafakat (Hissedarlardan Noter Tasdikli)
11-Vekaletname (Takipli İşlemlerde)
12-CD
13-Kat Karşılığı Sözleşmesi

5-7 GÜN

47

Ruhsat Başvurusu(Asıl Proje)

1-Dilekçe
2-Tapu Aslı
3-Çap Aslı (Kadastro Müdürlüğünden)
4-Röperli Kroki Aslı (Kadastro Müdürlüğünden Aplikasyon Krokisi)
5-İmar Durumu (Son 6 aya ait)
6-İnşaat İstikamet Rölevesi Aslı
7-Kot Kesit Belgesi Aslı
8-Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı
9-Proje Müelliflerinin Durum Sicil Belgesi, İmza Sirküsü ve İ.B.B. Sicil Kayıtları
10-Müteahhitlik ve Hafriyat Taahhütnamesi (Noterden)
11-Müteahhidin Ticaret Sicil Kaydı (son 1 yıla ait)
12-Yapı Sahibi ve müteahhidin vergi sicil nosu ve T.C.kimlik nosu, imza sürküsü
13-Kat karşılığı sözleşmesi
14-Muvakafat (Hissedarlardan Noter Tasdikli)
15-Tapu Sicil Müdürlüğünden Takyit cevabı
16-Ümraniye Sivil Savunma Müdürlüğünden Proje Tasdiki (Projede sığınak varsa)
17-İstanbul Büyükşehir Beld.Bşk.İtfaiye Daire Başkanlığından Proje Onayı
18-Vekaletname (Takipli İşlemlerde)
19-Şantiye Şefi evrakları (Sözleşme, Sicil durum belgesi ve imza sirküsü)
20-İski Belgesi
21-CD
22-Dış cephe görünüşü renkli
23-4 Adet Mimari Proje (Oda onaylı, İski onaylı, Yapı Denetim Onaylı varsa Sığınak ve İtfaiye onaylı)
24-3'er adet statik, makine elektrik tesisat projeleri
25-2 adet kanal projesi
26-Otopark Taahhütnamesi
27-Otopark Tapu yazısı
28-Yapı Denetim Sözleşmesi ve Taahhütnamesi
29-YİBF Bilgi Formu
30-Yapı Denetim Denetçi Belgeleri (İmza sirküleri ve T.C. noları)
31-Yapı Denetim yetkilisinin bilgileri (adı-soyadı, T.C. nosu, imza sirküsü)
32-Yapı Denetim İzin Belgesi

10-15 GÜN

48

Tadilat Ruhsat Projesi Başvurusu

1-Dilekçe
2-Yapı Denetim Değişikliği varsa yeni yapı denetim evrakları
3-En son alınan seviye tespit fotokopisi
4-En son taşınmaz bilgileri (Tapudan)
5-En son alınan ruhsat fotokopisi
6-Proje müellifi değişikliği varsa muvafakat, sicil durum belgesi ve projeye oda onayı
7-Mevcut binaya ait her cepheden çekilmiş fotoğraf
8-Bağımsız bölüm sayısında artış varsa projeler İSKİ'ye onaylatılacak
9-Projede sığınak varsa yeri ve m2 değişikliği olmuşsa tekrar sığınak onayı alınacak
10-Projede yangın çıkışı ve merdiveninde değişiklik olmuşsa tekrar itfaiye onayı alınacak
11-Vekaletname (Takipli işlemlerde)
12-Kontur-Gabari13-CD

5-7 GÜN

49

Arşiv ve Kalem

1-T.C. Kimlik ile başvuru
2-Kayıt

AYNI GÜN

50

Sıhhi ve Umuma Açık İşyeri Ruhsatlandırılması

1-Başvuru formu
2-12.10.2004 tarihinden önce yapılan binalardan tapu fotokopisi ve resmi belge,
3-Yapı ruhsatı bulunan binaların tapu (kat irtifaklı) ve yapı ruhsatlarının suretleri,
4-Kira kontratı (Aslı veya Noter tasdikli sureti)
5-Vergi Levhası
6-T.C. kimlik numaralı kimlik fotokopisi (Şirket sahiplerinden istenmez)
7-Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi (şahıs firmaları), ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve imza sirküleri (şirket sahipleri)
8-Ustalık Belgesi (Ticaret Odasına kayıtlı olanlardan istenmez)
9-Kat Mülkiyet Kanununa tabi ise muvaffakatname (tapuda konut veya arsa gözüküp emlak beyanı işyeri olarak verilen yerlerden)
10-Yapı kullanma izin belgesi (iskan) fırın, sinema, düğün salonu, otel, hamam, sauna vb. işyerleri (İşyeri Ynt. 5. madde)
11-İtfaiye raporu işyerinin konumuna göre (Belediyece istenir.)
12-Yangın söndürme cihazı faturası
13-İl Tarım Müdürlüğü'nden izin belgesi (imar planı geçmeyen yerlerden istenir)
14-Sabıka Kaydı (işyerini çalıştıran sahip veya çalışanlarından)
15-Mesafe Krokisi (umuma açık işyeri sahiplerinden)
16-Yapı ruhsatı bulunmayan ve 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığı işyeri sahibi tarafından belgelenen umuma açık işyerleri ile komisyonca gerekli görüldüğünde sıhhi ve g. sıhhi işyerlerinden yapı denetim raporu (Bayındırlık ve İskan Bakanlığına bağlı yapı denetim bürolarından)

EVRAKLARIN TAM OLARAK TESLİM EDİLMESİNDEN İTİBAREN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN 30 GÜN İÇİNDE

51

Gayrısıhhi (İmalat ve Atölye) İşyeri Ruhsatlandırılması

1-Başvuru formu
2-12.10.2004 tarihinden önce yapılan binalardan tapu fotokopisi ve resmi belge,
3-Yapı ruhsatı bulunan binaların tapu (kat irtifaklı) ve yapı ruhsatlarının suretleri,
4-Kira kontratı (Aslı veya Noter tasdikli sureti)
5-Vergi Levhası
6-T.C. kimlik numaralı kimlik fotokopisi (Şirket sahiplerinden istenmez)
7-Oda kayıt belgesi ve sicil tasdiknamesi (şahıs firmaları), ticaret sicil gazetesi, faaliyet belgesi ve imza sirküleri (şirket sahipleri)
8-Ustalık Belgesi(Ticaret Odasına kayıtlı olanlardan istenmez)
9-Kat Mülkiyet Kanununa tabi ise muvaffakatname (tapuda konut veya arsa gözüküp emlak beyanı işyeri olarak verilen yerlerden)
10-Yapı kullanma izin belgesi (iskan) fırınlardan ve 12.10.2004 tarihinden sonra yapılan tüm sınai faaliyet gösteren yerlerden.
11-İtfaiye raporu (Belediyece istenir)
12-Çevre ve Orman İl Md. lüğünden uygunluk görüşü
13-Emisyon iznine tabi ise belgesi
14-Tehlikeli atıklarla ilgili lisansa tabi ise belgesi
15-Umumu Hıfzıssıhha Kanunu gereği işyeri tabibi, diğer sağlık personeli ve sağlık ünitesi (50 Kişi üzeri çalıştıran)
16-Kapasite raporu ve sınıf tespiti (üretim yapan tüm işletmelerden)
17-İSKİ Genel Md. lüğü uygunluk görüşü. Kartal/Soğanlık (Üretim ve imalat yapan ve yapılan üretim ve imalat sonucu çevre ve insan sağlığı açısından zararlı olması muhtemel olan tüm işletmelerden)
18-Tarım arazisi kapsamında olmadığına dair izin yazısı. İl Tarım Müdürlüğü-Kadıköy (imar planıgeçmeyen ve tapuda vasfı tarla olarak vasıflandırılan yerlerden istenir)
19-Gürültü Yönetmeliğine göre uygunluk raporu (İst. B. Şehir Bld. Çevre Md.lüğü İGDAŞ binası üstüÜmraniye/İST.)
20-UKOME Kararı (oto tamir ve bakım servisleri, oto yıkamalar, taksi durakları, oto alım- satım yerleri,depolar, antrepolar vb)
21-Bölge Çalışma Md' lüğünden İşletme Belgesi. Fatih/İSTANBUL (tüm g. sıhhi müesseselerden)
22.Dere Mutlak Koruma Alanında kalan yerlere ruhsat verilmez.

EVRAKLARIN TAM OLARAK TESLİM EDİLMESİNDEN İTİBAREN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN 30 GÜN İÇİNDE

52

Hafta Tatil Çalışma İzni

1-İşyeri Ruhsatı
2-Talep Dilekçesi

HARÇLARIN ÖDENMESİNE MÜTEAKİP1 GÜN

53

Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi

1-Yazı veya dilekçe

TALEBİN İÇERİĞİNE GÖRE 3-30 GÜN ARASI

54

%10 Hakediş(Proje İnceleme Bedeli)

1-Hakediş Raporları
2-YİBF
3-Ruhsat
4-İnşaatın Fotoğrafı
5-İş yeri Teslim Tutanağı
6-Makbuz aslı

1 SAAT

55

%20 Hakediş & Temel Üstü

1-İski'den yazı
2-Kontur, Gabri
3-7 ve 28 günlük beton raporları (Temel ve bodrum katlar için)
4-Kalıp Demir Tutanakları
5-Karot alınmışsa Karot Alma tutanağı
6-Binanın Fotoğrafı
7-Bir önceki Hakediş Raporu
8-Ruhsat Aslı (Yapı Denetim İmzalı Olacak)
9-Yapı Denetim Makbuz Aslı
10-SSK iş yeri bildirgesi
11-İş yeri teslim tutanağı fotokopisi
12-Personel Listesi

1 GÜN

56

%60 Hakediş

1-Bir Önceki Hakediş Fotokopisi
2-Binanın Fotoğrafı
3-7 ve 28 günlük Beton Raporları (Tüm Katların)
4-Karot Alınmışsa Karot Alma Tutanağı
5-Yapı Denetim Makbuz Aslı
6-Personel Listesi

1 GÜN

57

%80 Hakediş

1-Isı Yalıtım Fotokopisi
2-Bir önceki Hakediş Fotokopisi
3-Binanın Fotoğrafı
4-Yapı Denetim Makbuz Aslı
5-Personel Listesi
6-Fen işleri Başvuru yazısı

1 GÜN

58

%100 Hakediş & İş Bitirme

1-Fen İşleri yazısı
2-İskana Esas Ön Rapor
3-Yapı Teslim Tutanağı
4-İş bitirme Tutanağı
5-Binanın Fotoğrafı
6-Sicil Bilgileri
7-Daha önce alınan tüm Hakediş Rapor fotokopileri ve Makbuz fotokopileri

1 GÜN

59

İskan

1-Dilekçe
2-İş Bitirme Tutanağı
3-Asansör İşletme Ruhsatı (Binada asansör varsa)
4-Isı yalıtım raporu
5-Sığınak varsa Sivil Savunma Müdürlüğünden Sığınak Raporu (İskana uygundur ibaresi geçecek)
6-İtfaiye Müdürlüğünden İtfaiye Raporu (İskana uygun)
7-İskiden kanal bağlantı yazısı (İskana uygun)
8-Doğalgaz tesisatının projesinde inşa edildiğini gösteren İgdaş'ın doğalgazı açarken her daireye verdiği doğalgaz uygunluk sözleşmesi
9-Kat maliklerinin tapu fotokopileri ve T.C. kimlik numaraları
10-Şirketlerde vergi levhası
11-Fen İşleri Müdürlüğünden yapıya iskan verebileceğine dair yazı
12-SSK ilişiksizlik belgesi
13-Rıhtım Veraset Vergi Dairesi Müdürlüğünden borcu yoktur yazısı

1 GÜN

60

Yıkım

1-Dilekçe
2-Tap
3-Çap
4-Aplikasyon Krokisi
5-İmar Durumu
6-Mevcut binaya ait resim
7-Binanın muhtardan boş olduğuna dair yazı
8-Tapu yazısı
9-Hissedar muvafakatı
10-Elektrik, su, doğalgaz kesme yazıları
11-Emlak hesap ekstresi
12-Yıkımda sorumlu olacak inşaat mühendisi veya mimar noter onaylı sorumluluk beyanı
13-Korunması gerekli taşınmaz kültür varlıkları için Kurul Kararı

1 GÜN

61

İskele

1-Dilekçe
2-Ruhsat Fotokopisi
3-Mevcut Binaya ait 1 adet yol cephesinden resim
4-Eğer bina ruhsatlı değil ise basit onarım harcı kesmek

1 GÜN

62

Seviye Tespit

1-Seviye Tespit Tutanakları
2-Binanın Fotoğrafı

1 GÜN

63

Plan Değişikliği Teklifi

1-Taşınmaz sahibine ait son 6 ayda alınmış Tapu
2-Çap
3-Röperli Kroki
4-Vekaletname
5-Şehir plancısına ait Yeterlilik Belgesi
6-1/5000 ölçekli onay planı
7-1/1000 ölçekli plan tadilatı teklifi
8-Halihazır harita
9-Mer'i imar planı
10-Plan açıklama raporu
11-Teklif plan paftalarının Şehir Plancıları Odasından onaylatıldığına ilişkin belge
12-Plan tadilatına ilişkin kamu kurum ve kuruluş görüşleri

1 GÜN

64

Vatandaş Dilekçeleri

1-Son bir yılda alınmış tapu
2-Çap
3-Dilekçe

1 GÜN

65

Belediye Mülklerinin Kiraya Verilmesi veya Satılması

Şahıs ise;
1-Teklif dilekçeleri
2-Teminat mektubu
3-İhaleyi kazanması durumunda, şahıslardan nüfus cüzdanı, ikametgah belgesi,
Şirket ise;
1-Noterden onaylı imza sirküleri
2-Ticaret Odası Kayıt Belgesi